اطلاعیه
به اطلاع پذیرندگان کارتخوان های بانک دی که غیرفعال میباشند میرساند: باتوجه به لزوم حفاظت از سرمایه های ملی و توزیع عادلانه منابع بانکی و عدم استفاده کارآمد از دستگاه کارتخوان تحت اختیار ، خواهشمند است به منظور جلوگیری از جمع آوری دستگاه نسبت به فعال سازی و انجام تراکنش اقدام فرمایید.تاریخ : 1398/03/26 11:00