تجارت الکترونیک دی موفق به اخذ مجوز پرداخت یاری از سوی بانک مرکزی و شاپرک شد
به گزارش روابط عمومی تجارت الکترونیک دی ، موضوع فعالیت پرداخت یاری، ارائه خدمات پرداخت و نظارت بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی شده پس از اتصال آنها به شبکه الکترونیکی پرداخت است. که این شرکت موفق به اخذ این مجوز از شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) شده است. با کلیک کردت بر این لینک شرکت های دارای مجوز پرداخت یاری در شاپرک را مشاهده نمایید. https://shaparak.ir/content?id=290 پرداخت یار کیست؟ با گسترده شدن فضای کسب و کار و نیاز این حوزه به بستر امن پرداخت، نهاد جدیدی برای تسهیل پرداخت های الکترونیک به نام پرداخت یار از سوی بانک مرکزی تعریف شده است که با انعقاد قرار داد با شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت امکان استفاده از ابزارهای پذیرش و اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت (شاپرک) به صورت غیر مستقیم برای این نهاد میسر می شود. در نتیجه پرداخت یار در چارچوب سند تدوینی از سوی بانک مرکزی و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) و شاپرک، می تواند پرداخت های بدون کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را برای پذیرندگان خود انجام داده و سپس به شبکه شاپرک ارسال کند.تاریخ خبر : 1398/03/26 11:00