مراسم معارفه مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک دی با حضور رئیس اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها بانک دی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی تجارت الکترونیک دی، در این مراسم که امروز سیزدهم بهمن ماه 97 در شرکت تجارت الکترونیک دی برگزار شد، مهندس علیرضا سمیعی با دریافت حکم تنفیذ مسئولیت از احمد عبدالهیان رئیس اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها بانک دی ، مدیر عامل این شرکت شد. در این مراسم احمد عبدالهیان با اشاره به ماموریت سازمانی تجارت الکترونیک دی و جایگاه خدمات الکترونیک مالی در کشور عنوان کرد با این انتصاب امیداست به زودی شاهد پویایی بیشتر و تحول جدی در خدمات و محصولات این شرکت باشیم. مدیرعامل تجارت الکترونیک دی نیز در پایان این مراسم با اشاره به برنامه ها و پروژه های آتی شرکت به شرح چشم انداز خود برای این شرکت پرداخت. گفتنی است علیرضا سمیعی پیش از این به مدیر عاملی شرکت تجارت الکترونیک دی منصوب شده بود که به جهت جابجایی ساختمان این شرکت و تعییرات مورد نیاز این مراسم با تاخیر برگزار گردید.
تاریخ خبر : 1397/11/13 11:00