فراخوان جذب نمایندگی

شرایط مورد نیاز: متقاضیان حقوقی که در حال حاضر در زمینه بازاریابی، نصب و پشتیبانی از دستگاه های پایانه فروش فعال می باشند، در اولویت میباشند.

1.ارایه مستندات لازم در خصوص حسن سابقه کار و تجربه کافی در زمینه بازاریابی، نصب و پشتیبانی ابزارهای پرداخت از شرکتهای دارای مجوز ارائه خدمات پرداخت

2. ارایه مستندات کامل از مشخصات دفتر نمایندگی شامل موارد ذیل:

 • -   تجهیزات موجود در دفتر و تعداد آن
 • -   آدرس دقیق به همراه نقشه دسترسی به محدوده های شهری در استان
 • -   تصاویر کامل از فضای محیطی، انبار نگهداری دستگاه و فضای بیرونی
 • -   تعداد، مدرک تحصیلی و شرح شغل هر یک از پرسنل به همراه آخرین لیست بیمه ای
 • -   تعداد خطوط تلفن دفتر

3. ارائه مستندات سرمایه ای، مدارک حقوقی (روزنامه رسمی- اساس نامه – آگهی آخرین تغییرات – مدارک هویتی صاحبان امضا)

4. ارائه مستندات به شرح موارد ذیل:

 • -   سابقه فعالیت در حوزه پرداخت الکترونیکی
 • -   سابقه فعالیت در حوزه فن آوری اطلاعات
 • -   تعداد پایانه های فروش تحت پشتیبانی در گذشته و حال
 • -   تعداد دفتر نمایندگی در استان
 • -   رضایت نامه از بانک و psp
 • -   سرمایه ثبتی شرکت
 • -   نیروی انسانی تمام وقت و مرتبط در یک استان
 • -   گواهی نامه های اخذ شده
 • -   ارائه طرح های بازاریابی
 • -   تعداد قراداد های مشابه

واجدین شرایط میتوانند تقاضای خود را  به همراه سوابق کامل به آدرس: تهران، اتوبان شهید آیت اله صدر، خیابان شهید دیباجی جنوبی، نبش خیابان شهید برادران جوزی، پلاک132، جنب شعبه فرا دی ، شرکت تجارت الکترونیک دی، واحد دبیرخانه یا به نشانی پست الکترونیکی info@dec.ir ارسال نمایند.

ارسال مدارک و پیشنهادات متقاضیان تعهدی در خصوص اعطای نمایندگی برای شرکت فوق ایجاد نمی نماید.