پذیرندگان دستگاه های کارتخوان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

به گزارش روابط عمومی تجارت الکترونیک دی صبح امروز طرح جامع عمر و سرمایه گذاری نوعی از بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بوده که علاوه بر برخورداری از پوشش های بیمه ای متنوع، قادر خواهند بود از مزایای سرمایه گذاری وجوه پرداختی نیز بهره مند گردند. شرکت بیمه دی به منظور ارج نهادن به مقام خانواده همچنین ارائه محصولی جدید منطبق با نیازهای روز جامعه اقدام به عرضه محصول جدید با عنوان" بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری طرح خانواده " نموده است .در این بیمه نامه کلیه اعضای یک خانواده می توانند همزمان با پرداخت یک حق بیمه در قالب یک بیمه نامه تحت پوشش بیمه قرار گیرند و از مزایای تشکیل اندوخته بیمه نامه بهره مند شوند. در اجرای مصوبه هیئت مدیره بانک با موضوع بیمه عمر و سرمایه گذاری ویژه کارکنان جلسه مشترک مدیران شرکت امید بنیان دی وشرکت تجارت الکترونیک دی برگزار گردید. در این جلسه آقای قهاری مدیرعامل شرکت امید بنیان دی ضمن تشریح کلیات طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری خانواده از فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری همکاران برای آینده فرزندان و خانواده خبر داد. در ادامه این جلسه آقای حکیمی ها مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک دی از طرح مذکور که باعث هدایت کارکنان به سمت سرمایه گذاری و جبران خسارت درمانی و تامین آتیه فرزندان و خانواده می باشد ، استقبال نمودند و خواهان ارائه طرح از طرف شرکت امید بنیان دی برای مشتریان و پذیرندگان دستگاه های کارتخوان شد. در این جلسه همچنین معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت با تاکید بر نقش مدیران گروه مالی دی در خصوص هم افزائی و تقویت EPS بانک اظهار داشت ، ظرفیت های بالقوه ای در گروه مالی وجود دارد که با خلاقیت و ابتکار عمل می توان به شکوفایی رساند که حاصل این شکوفایی تامین نیازهای متقابل با تامین منافع مشترک می باشد.تاریخ خبر : 1396/09/25 10:00