تاريخچه تاسيس و موضوع فعاليت

شرکت تجارت الکترونیک دی در تاریخ 1389/12/25 در قالب سهامی خاص تحت شماره 399465 و شماره ملی 10320503649 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

  • • موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه شامل موارد زیر است :

    الف - انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری موضوع قانون تجارت در بخشهای مختلف اقتصادی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور اعم از: سرمایه گذاری، مدیریت، مشاوره، طراحی و برنامه ریزی، اجرا و انجام کلیه امور مرتبط با پرداخت الکترونیکی از طریق ایجاد و احداث کارخانه، خرید و فروش، تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی نصب و راه اندازی راهبری و پشتیبانی سخت افزارها از جمله: انواع خودپردازها ،کارت و کلیه کالاها و خدمات مرتبط با پرداخت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی مجاز و بانکداری الکترونیکی.

    ب - سرمایه گذاری جهت اداره ،ایجاد ،توسعه و تکمیل و بهره برداری از انواع واحدهای اقتصادی(خدماتی ،تولیدی و سایر بخشها) و انجام هر گونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیتهای فوق در ارتباط باشد و ارائه خدمات مشاوره مدیریتی، خصوصا طراحی سیستم بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی به منظور تسهیل و افزایش کارائی آنها.

    ج - سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سهام سایر شرکتها و مبادرت به کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
  • • مركز اصلي شركت :
    مرکز اصلي شرکت، به نشاني تهران: ابتدای خیابان مطهری، جنب هتل بزرگ تهران، کوچه منصور، شماره 66 می باشد.