راه‌اندازی باشگاه مشتریان

تعامل پایدار با مشتریان یکی از راهبردهای مهم در هر سازمان تجاری برای تثبیت و ارتقای فروش و کسب سود بلندمدت است. برای سازمانی که در یک بازار رقابتی حجم زیادی مشتری پرمراجعه با درخواستها و نیازهای گوناگون دارد و در آن مشتری می‌تواند به سهولت خدمات مورد نیاز خود را از دیگر سرویس دهنده‌ها نیز دریافت کند، خلق روابط پایدار و حفظ رضایت مشتریان امری حیاتی به شمار می‌رود.

به¬ طور کلی هدف اصلی و نهایی از تاسیس باشگاه مشتریان کاهش هزینه¬های به‌دست آوردن مشتریان جدید در بازارهای رقابتی که از طریق بهینه¬سازی هزینه¬های تبلیغاتی میسر می¬گردد و ایجاد وفاداری در مشتریان فعلی است. همچنین باشگاه مشتریان می¬تواند به¬عنوان یک استراتژی موفق منجر به بهبود سودآوری کلی عملیاتی از طریق افزایش تعاملات بین شرکت و مشتری و کسب دانش درباره مشتری گردد.

در همین راستا شرکت تجارت الکترونیک دی آماده ارائه کلیه خدمات باشگاه مشتریان شامل طراحی، تولید و راه‌اندازی نرم‌افزار باشگاه مشتریان می‌باشد.