کارتخوان شبکه‌ای (Lan)

در مراكزي كه نياز به نصب چند دستگاه POS باشد با اتصال كارت شبكه موجود در دستگاه به يك سوئيچ و با استفاده از بسترهاي ارتباطي موجود از قبيل شبكه WAN و يا حتي اينترنت ارتباط با مركز سوئیچ كارت بر قرار ميشود.§