ارزش ها

شركت تجارت الکترونیک دی در ايفاي نقش خود به منظور انجام ماموريت ها و تحقق چشم انداز با الهام از ارزش‌هاي اسلامي ارزش های ذیل را سرلوحه فعاليت هاي خود قرارداده است .

- افزایش وفاداری، انگیزش و نوآوری در کارکنان و توجه به شایسته سالاری

- ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان با آموزش مستمر توام با يادگيري

- كار و تلاش مستمر، تفکر رو به جلو و حمایت از تغییر

- حفظ اطلاعات و امنیت خدمات الکترونیکی ارائه شده

- ارزش افزایی برای مشتریان و مشتری مداری

- نظم و انضباط در كليه فرآيندهاي سازمان

- مسئولیت پذیری اجتماعی§