لیست اخبار صفحه :9
پنجمین دوره مسابقات ICT Challenge
به گزارش روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک دی

پنجمین دوره مسابقات ICT Challenge

شرکت تجارت الکترونیک دی به عنوان یکی از حامیان اصلی این چالش در کنار دیگر حامیان دیگر در پنجمین دوره این رویداد حضور یافت.