لیست اخبار صفحه :7
پرداخت‌یاران و چالش کارمزد در صنعت پرداخت
عضو هیأت مدیره تجارت الکترونیک دی در مصاحبه با سیمای بانکداری مطرح کرد:

پرداخت‌یاران و چالش کارمزد در صنعت پرداخت

گفتگویی پیرامون پیشنهاد انجمن فین‌تک در نشست با مدیران بانک مرکزی به نمایندگی ار برخی شرکت‌های پرداخت‌یار، با موضوع اصلاح نظام کارمزد